Mondzorg Kliniek Fit

    Uw mond Gezond & Fris

Privacy Verklaring

Uw persoonlijke gegevens

De volgende gegevens worden binnen de kliniek verwerkt :

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • De naam van uw andere zorgverleners
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Betalingsgegevens

Mondzorg Kliniek Fit draagt zorg voor een veilige opslag van deze gegevens in de praktijk.

De persoonsgegevens worden verwerkt, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgverlening volgens de overeenkomst tussen de patiënt en de arts (Art. 6 lid 1 sub b en f AVG). De volgende doelen zijn hierbij vastgesteld:

 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van uw afspraak
 • Het uitvoeren van de behandeling
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren


Toestemming voor gebruik gegevens

Als gegevens moeten worden doorgestuurd naar een andere zorgverlener of instelling, dan vraagt uw mondhygiëniste u om toestemming. U wordt ingelicht over het doel van deze doorsturing en met wie deze gegevens gedeeld worden. Na uw goedkeuring worden de gegevens die binnen de goedkeuring vallen doorgestuurd. Deze eventuele doorsturing van de gegevens gaan alleen via beveiligde media. Mondzorg Kliniek Fit heeft hiervoor een aansluiting op Zorgmail.

Inzage en Correctie

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. De verleende toestemming kan de patiënt te allen tijde weer intrekken. Dit kan de patiënt bij de mondhygiëniste kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@mondzorgkliniekfit.nl.  Daarnaast mag de patiënt verzoeken indienen om inzage, rectificatie en het wissen van patiëntgegevens.

Gebruik Cookies

Op deze  site wordt gebruik gemaakt van cookies om het inloggen op deze website te vergemakkelijken en uw instellingen te onthouden. U kunt de cookies uitzetten via uw browser . Als u geen gebruik maakt van cookies, kan dit tot gevolg hebben dat de website niet optimaal functioneert.

E-mailen
Bellen
Map