Mondzorg Kliniek Fit

    Uw mond Gezond & Fris

Gegevens

Mondzorg Kliniek Fit 

Handelsnaam van Mondzorg Drachten.

Adres

Gezondheidsboulevard Friesland

Dalhuysenstraat 21

8448 EW Heerenveen


Telefoon

058-291313069


Mobiel

0653444673


Email

info@mondzorgkliniekfit.nl


Banknummer

NL98ABNA0590200534  t.n.v.  Mondzorg Kliniek FitIngeschreven bij de KvK onder nummer 63685175  ( kvk ).

Ingeschreven als onderneming in het AGB-register 87051695 (AGB-register)

Ingeschreven als zorgverlener in het AGB-register  87100172 (AGB-register)

Lid van de NVM (NVM)