Mondzorg Kliniek Fit

    Uw mond Gezond & Fris

Kosten

Tot 18 jaar gratis

Mondhygiënische behandelingen zijn gratis voor kinderen tot 18 jaar. Bent u 18 jaar of ouder, dan vallen de kosten vaak onder een aanvullende (tandarts)dekking van uw basisverzekering. Neem daarom altijd contact op met uw verzekeraar wanneer bekend is welke behandeling u nodig heeft. U krijgt dan duidelijkheid over de vergoeding die u ontvangt.

Tarieven voor behandeling

Codes die wij gebruiken zijn voor de parodontologische behandelingen, de T-codes. Voor preventieve mondzorg zijn het de M-codes. De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) is de overheids instantie de tarieven vast stelt. Kijk voor meer informatie over actuele tarieven op tandarts.nl

Afspraak annuleren 

Afspraken kunnen worden gewijzigd of geannuleerd. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht! 

E-mailen
Bellen
Map